CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s.,

P-102-0025/13

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Akronym:

Anotácia: V rámci pretavovania oceľového šrotu v elektrických oblúkových peciach vzniká významné množstvo úletov. Tieto sú tvorené najmä oxidmi železa, ale tiež oxidmi zinku, olova, kadmia, vápnika a podobne. Obsah týchto prímesí, ako aj zrnitosť úletov radí tieto medzi nebezpečné odpady. Na druhej strane, najmä obsah železa a tiež zinku ponúka možnosť ich materiálovej recyklácie.

V rámci riešenia projektu sa študuje hydrometalurgický spôsob materiálovej recyklácie EOP úletu pôvodom zo Železiarní Podbrezová, a.s. v poloprevádzkových podmienkach v rámci aktivít Laboratória spracovania priemyselných odpadov. Hlavné ciele projektu sú:

  • určenie optimálnych podmienok získania predajných produktov na báze zinku
  • čistenie a recyklácia odpadových vôd z tohto procesu
  • získanie využiteľného recyklátu s obsahom železa

K tomuto účelu sa využíva poloprevádzková linka, navrhnutá a skonštruovaná na Ústave recyklačných technológií HF TUKE.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT