CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Veda a výskum

Ústav recyklačných technológií (ÚRT) realizuje svoje vedecko-výskumné aktivity na základe takmer šesťdesiatročnej úspešnej tradície pôvodnej Katedry kovohutníctva, zameranej prevažne na hutnícku prvovýrobu neželezných kovov. Na základe požiadaviek doby sa tieto aktivity rozšírili a transformovali do oblasti nakladania a spracovania odpadov, pričom je pozornosť zameraná na získavanie a recykláciu všetkých zložiek, predovšetkým kovov.

ÚRT úspešne spolupracoval a spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi zo Slovenska, Česka, Fínska, Nórska, Talianska, Poľska, Grécka, Veľkej Británie atď., výsledkom čoho je množstvo vyriešených vedeckých projektov, publikovaných prác v kategórií A, množstvo citácií a viacero vedeckých monografií, publikovaných v zahraničí a organizácia etablovaných medzinárodných a národných vedeckých konferencií.

V súčasnosti je pozornosť zameraná na spracovanie a recykláciu priemyselných odpadov, ako sú stery a trosky z výroby hliníka a zinku, úlety z výroby železa a ocele, úlety z pretavovania medi a iné. V oblasti komunálneho odpadu sa pozornosť venuje recyklácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých prenosných batérií a akumulátorov, analýze komunálneho odpadu, a podobne.

Ústavu (Katedrám) a jeho pracovníkom boli udelené významné ocenenia, ako Zlatý mravec 2007, Zlatý mravec 2013, Ocenenie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo, Vedec roka 2008, Najlepšia doktorandská práca, Čestná medaila Ministerstva zahraničných vecí ČR a iné.

Všetky ocenenia

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"