CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania

Výzva: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Akronym:

Anotácia: V procese mokrého žiarového zinkovania vzniká na povrchu zinkovej taveniny salmiakový ster. Tento ster je odpad, ktorý je zaradený do kategórie "N" Nebezpečný odpad. Projekt je zameraný na riešenie teoretických a praktických otázok spracovania salmiakového steru hydrometalurgickým postupom. V procese hydometalurgického spracovania je študovaný vplyv rôznych parametrov lúhovania (koncentrácia lúhovacieho média, teplota, pomer K:P, doba lúhovania). Následne je študovaný proces zrážania zinku z roztoku. Cieľom projektu je navrhnúť spôsob spracovania tohto odpadu s prihliadnutím na environmentálne aspekty životného prostredia.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT