CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Program ERASMUS+

Mobilitný program ERASMUS+ je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality. ÚRT (KNKaSO) má dlhoročnú tradíciu vo výmenných pobytoch a v období posledných 15 rokov celý rad študentov katedry ukončil svoju záverečnú prácu v zahrančí v rámci programu ERASMUS+. Katedra mala a má uzavreté zmluvy ERASMUS+ s partnermi:

Aalto University, Fínsko
University of Liege (UgL), Belgicko
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Nemecko
Bergakademie Freiberg BA, Nemecko

V súčasnosti má katedra uzavretých päť zmlúv ERASMUS s partnermi: 


Partnerská univerzita Erasmus kód Akademický kontakt
ÚRT

Partner

Aalto University Helsinki, Finland

SF AALTO01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.  

prof. Olóf Forsén

http://www.tkk.fi/fi/

University of L’Aquila, Italy

I  L-AQUIL01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

prof. Francesco Veglio

http://www.univaq.it/

RWTH Aachen University

  prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

prof. Thomas Pretz

http://www.iar.rwth-aachen.de/
Jan Evangelista Purkyně University in Usti nad Labem

  doc.Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

doc.Ing. Štefan Michna, PhD

http://www.ujep.cz/
Jagiellonian University in Krakow

  doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

prof. Marian Jaskula

http://www.uj.edu.pl/
Saints Cyril and Methodius University of Skopje MK SKOPJE01  doc.Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Prof. Dr. Ružica Manojlović http://www.ukim.edu.mk/en_index.php

Všetky potrebné informácie o mobilitách študentov a zamestnancov nájdete na
http://web.tuke.sk/erasmus/

Predmety ÚRT v programe Erasmus+

Inžinierske štúdium:

Hydrometalurgické procesy
Rafinácia a príprava zliatín
Spracovanie nebezpečných odpadov
Ušľachtilé a vzácne kovy
Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov
Spracovanie priemyselného odpadu
Spracovanie kovového odpadu
Spracovanie komunálneho odpadu
Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov
Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov

Doktorandské štúdium:

Progresívne metódy spracovania priemyselných odpadov
Progresívne metódy spracovania komunálnych odpadov
Progresívne metódy v hydrometalurgií
Progresívne metódy v hutníctve neželezných kovov

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"