CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO) – vzniklo na základe podpisu zmluvy v júni 2013 medzi Hutníckou fakultou TUKE a Výskumno – vývojovým centrom Železiarní Podbrezová, s.r.o. Zmluva o zriadení LSPO bola významným krokom pre obe zúčastnené strany. Je výsledkom cieľavedomého úsilia prof. Ing. Tomáša Havlíka, DrSc. a prof. Ing. Ľudovíta Pariláka, CSc. a nadväzuje na dlhoročnú vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe ocele v ŽP, a.s. Prostredníctvom LSPO sa vytvoril priestor pre úzku spoluprácu školy s praxou, zabezpečili sa vhodné technické a materiálne podmienky pre realizáciu výskumu a vývoja v oblasti recyklácie kovonosných odpadov. Súčasná činnosť LSPO saorientuje na výskum a vývoj postupov pre efektívnu recykláciu kovov z úletov z výroby železa a ocele, sterov a trosiek z výroby hliníka a zinku, úletov z pretavovania medi a iných. Výskumné aktivity LSPO priamo plnia požiadavky Európskej únie, ktorá si už uvedomuje akútny nedostatok primárnych surovín a preto sa strategicky zamerala na novú surovinovú politiku, kde jedným z troch základných pilierov je zvyšovanie miery recyklácie so zameraním na nedostatkové kovy.

Viac informácií na: www.lspo.sk

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT