CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Štúdium

ÚRT garantuje a zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov v študijnom odbore Environmentálne inžinierstvo vo všetkých troch stupňoch štúdia – v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom.

Bakalárske štúdium:

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2)
Garant odboru: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV
Garant programu: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.

Inžinierske štúdium:

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2)
Garant odboru: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV
Garant programu: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.

Doktorandské štúdium:

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2)
Garant odboru: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV
Garant programu: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.


VÝKLAD ŠTUDIJNÉHO PORIADKU

Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách

Profil študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov

Výučba v študijnom programe je orientovaná na získanie uceleného vzdelania v odbore Environmentálne inžinierstvo so zameraním na zvládnutie všeobecných prírodovedných predmetov v prvom stupni štúdia (matematika, chémia a fyzika), ktoré slúžia ako základ pri získavaní a prehlbovaní vedomosti z oblasti spracovania a recyklácie odpadov vo vyšších ročníkoch.Odborné predmety zahrňujú výučbu naprieč celým spektrom problematiky spracovania a recyklácie odpadov, jedná sa o legislatívne opatrenia, nakladanie s odpadmi, spracovanie komunálnych, priemyselných, nebezpečných odpadov, kovových odpadov, ako aj environmentálne aspekty výroby kovov a pod. Teoretická výučba odborných predmetov vo všetkých stupňoch štúdia programu sa realizuje prostredníctvom prednášok v učebniach so špičkovou zobrazovacou technikou modernými pedagogickými postupmi. Praktická výučba odborných predmetov prebieha najmä v laboratóriách s dôrazom na rozvoj schopností a zručností študentov v oblasti realizácie experimentálnych prác, analýzy a interpretácie dosiahnutých výsledkov. Výučba sa tiež zameriava na rozvoj prenositeľných kompetencií, ktoré budú môcť absolventi využívať v pracovnom živote. Jedná sa napr. o všeobecné znalosti a rozhľad, koncepčné myslenie, manažment informácií, schopnosť identifikovať a riešiť problémy a pod.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT