CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov

Výzva: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

Anotácia: Projekt rieši problematiku komplexnej recyklácie zložiek odpadov elektrických a elektronických zariadení, ako významnej frakcie komunálnych odpadov. Materiálová recyklácia sa v posledných rokoch stala jedným z troch pilierov surovinovej politiky EÚ, čo zdôvodňuje dôležitosť danej problematiky. OEEZ a hlavne DPS sú cennou sekundárnou surovinou pre získavanie neželezných kovov, ako je meď, cín, ako aj ušľachtilých kovov, najmä zlata, striebra a paládia. Využívajú sa hydrometalurgické spôsoby získavania kovov, ktorým predchádza mechanicko-fyzikálna prípadne tepelná predúprava. Procesy sa uplatňujú viacstupňovo s cieľom intenzifikácie. Vzhľadom na množstvá, chemické zloženie a ich budúcu recykláciu, možno odhadnúť finančný prínos po priemyselnej aplikácii dosiahnutých výsledkov projektu vo výške 3,5 milióna US$.

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"