CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách.

Výzva: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ruzickova, PhD.

Akronym:

Anotácia: Projekt svojim zameraním reaguje na informačné a metodické „vákuum“ v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), jeho úpravy na vzorku pre rozklad a samotného stanovenia obsahov kovov. Vzhľadom k tomu, že postupy (normy) pre úpravu tohto komplikovaného multikompozitného materiálu nie sú jednoznačné, je riešenie tohto problému výzvou. Moderné postupy, v zmysle udržateľnosti vývoja a ochrany životného prostredia, by sa mali čo najviac priblížiť k fenoménu „zelenej chémie“. Optimalizácia rozkladného postupu s aplikáciou mikrovlnového žiarenia pre rozklad OEEZ predstavuje preto ďalší z cieľov projektu. Pre zhodnotenie OEEZ ako sekundárnej suroviny je potrebné sledovať obsah kovov. Optimalizácia a komplexná validácia dvoch spektrálnych metód – Atómovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia (HR CS AAS) a Optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) pre účely analýzy je predmetom záujmu tohto projektu.

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"