CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Predmety

Bakalárske štúdium

Všetky predmety študijného programu na portáli MAIS
     
Analytická chémia II. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Osnova cvičení (FBERG)
Osnova prednášok (FBERG)
Kombinovaná Výučba
Druhotné suroviny a odpady III. Bc LS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Prednášky
Fyzikálna chémia II. Bc ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Kombinovaná Výučba
Skriptá
Globálne problémy životného prostredia I. Bc LS Osnova prednášok
Osnova seminárov
Osnova prednášok a seminárov KM
Informatika I. Bc ZS Osnova Software a Hardware.pdf
Legislatíva v odpadovom hospodárstve II. Bc ZS Osnova prednášok
Prednáška
Štúdijné materiály (ZIP)
Metodológia vzorkovania III. Bc ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Prednášky
Nakladanie s odpadmi III. Bc LS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Nebezpečné odpady III. Bc LS Osnova predmetu  
Neželezné kovy III. Bc ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení D
Osnova cvičení KM
Prednášky
Organická chémia III. Bc LS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Praktikum z analytickej chémie II. Bc LS Osnova cvičení
Praktikum z fyzikálnej chémie II. Bc LS Osnova cvičení
Recyklačné procesy II. Bc LS Osnova prednášok
Osnova cvičení
 
Sanačné postupy v environmentalistike II. Bc LS Osnova prednášok a seminárov
Osnova prednášok a seminárov KM
 
Teória a metodika experimentovania III. Bc ZS Informačný list  
Vplyv priemyslu na životné prostredie III. Bc ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Prednášky
Všeobecná toxikológia III. Bc ZS Osnova seminárov
Osnova prednášok
Základné informácie o odpadoch I. Bc LS Osnova seminárov
Osnova seminárov KM
Základy úpravníctva II. Bc LS Osnova prednášok
Osnova cvičení

Inžinierske štúdium

Všetky predmety študijného programu na portáli MAIS
     
Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Ing ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Skriptá
Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov I. Ing LS Osnova prednášok
Osnova cvičení
 
Hodnotenie environmentálnych rizík I. Ing LS
Hydrometalurgické procesy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Materiály
Prednášky
Chémia organických zložiek odpadov I. Ing ZS
Moderné identifikačné metódy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Primeyselná toxikológia a ekotoxikológia II. Ing ZS Osnova seminárov
Osnova prednášok
Rafinácia a príprava zliatín II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Spracovanie a recyklácia odpadov Štátna skúška Štátnicové okruhy
Spracovanie komunálneho odpadu I. Ing LS Osnova prenášok
Osnova cvičení
Osnova cvičení KM
Cvičenia_SKO.zip
Spracovanie kovového odpadu I. Ing LS Osnova prenášok
Osnova cvičení
Spracovanie nebezpečných odpadov II. Ing ZS Osnova prednášok Osnova cvičení
Prednášky
Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Spracovanie odpadových vôd II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Spracovanie priemyselného odpadu
II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Ušľachtilé a vzácne kovy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky


VÝKLAD ŠTUDIJNÉHO PORIADKU
     

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"