CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Predmety

VÝKLAD ŠTUDIJNÉHO PORIADKU

     

Bakalárske štúdium

  Programy výučby Materiály
Analytická chémia II. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Osnova cvičení (FBERG)
Osnova prednášok (FBERG)
Druhotné suroviny a odpady III. Bc LS Osnova prednášok
Prednášky
Štátnicové otázky - externé štúdium
Fyzikálna chémia II. Bc ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Skriptá
Globálne problémy životného prostredia I. Bc LS Osnova seminárov
Osnova prednášok
Osnova seminárov KM
Osnova prednášok KM
Informatika I. Bc ZS Osnova Software a Hardware.pdf
Legislatíva v odpadovom hospodárstve II. Bc ZS Osnova prednášok
Prednáška
Dokumenty (ZIP)
Metodológia vzorkovania III. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Nakladanie s odpadmi III. Bc LS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Štátnicové otázky - externé štúdium
Nebezpečné odpady III. Bc LS  
Neželezné kovy III. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Organická chémia III. Bc LS
Praktikum z fyzikálnej chémie II. Bc LS
Recyklačné technológie II. Bc LS Osnova prednášok
 
Technická chémia I. Bc ZS Osnova prednášok a cvičení predmetu
Okruhy otázok ku klasifikovanému zápočtu
Študijný materiál
Teória a metodika experimentovania III. Bc ZS Informačný list  
Vplyv priemyslu na životné prostredie III. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Základné informácie o odpadoch I. Bc LS Osnova seminárov
Základy úpravníctva II. Bc LS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky

Inžinierske štúdium

     
Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Ing ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Skriptá
Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov I. Ing LS Osnova prednášok
Osnova cvičení
 
Hodnotenie environmentálnych rizík I. Ing LS
Hydrometalurgické procesy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Materiály
Prednášky
Chémia organických zložiek odpadov I. Ing ZS
Moderné identifikačné metódy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Primeyselná toxikológia a ekotoxikológia II. Ing ZS Osnova seminárov
Osnova prednášok
Rafinácia a príprava zliatín II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Spracovanie a recyklácia odpadov Štátna skúška Štátnicové okruhy
Spracovanie komunálneho odpadu I. Ing LS Osnova cvičení
Cvičenia_SKO.zip
Štátnicové otázky - externé štúdium
Spracovanie kovového odpadu I. Ing LS Osnova cvičení
Štátnicové otázky - externé štúdium
Spracovanie nebezpečných odpadov II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Spracovanie odpadových vôd II. Ing ZS
Spracovanie priemyselného odpadu
II. Ing ZS Osnova prednášok
Prednášky
Štátnicové otázky - externé štúdium
Ušľachtilé a vzácne kovy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT