CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania

Výzva: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Akronym:

Anotácia: V procese žiarového zinkovania vznikajú tuhé odpady, stery. Pre vysoký obsah zinku predstavujú významný sekundárny zdroj tohto kovu. Hlavnou nečistotou je železo, vyskytujúce sa vo forme intermetalických častíc. Pre komerčné využitie sterov je nutné znížiť obsah železa, a to rafináciou. Pre zníženie obsahu železa možno použiť niekoľko spôsobov. Projekt je zameraný na riešenie teoretických a praktických otázok komplexného spracovania zinkových sterov pyrometalurgickými postupmi. V priebehu riešenia projektu bude realizovaná optimalizácia technológie spracovania sterov. Výsledkom riešenia projektu by malo byť získanie sekundárneho zinku požadovanej čistoty, vhodnej pre ďalšie použitie.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT