CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Spolupráca

Počas takmer šesťdesiatročnej histórie pestoval Ústav recyklačných technológií (predtým Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov) bohatú spoluprácu s mnohými domácimi aj zahraničnými partnermi na poli pedagogiky aj na poli vedy a výskumu. K najvýznamnejším zahraničným partnerom patrili a patria Tohoku University Sendai, Japonsko, AGH Krakow, Poľsko, BA Freiberg, Nemecko, NME Miskolc, Maďarsko, TU Ostrava, Česko, TU Berlin, Nemecko, University of Liege, Belgicko, RWTH Aachen, Nemecko, Aalto University Helsinki , Fínsko, University L’Aquila, Taliansko, UFRGS Porto Alegre, Brazília, NTUA Athens, Grécko, University of Crethe, Grécko, University of Birmingham, Veľká Británia a mnohé iné.

V oblasti výskumu to boli a sú najmä Outotec Oy, Fínsko, Interoceanmetal Joint Organization, Poľsko, Norsk Hydro ASA, Nórsko, Rio Tinto Alcan Děčín Extrusions s.r.o., Česko a zo Slovenska najmä Slovalco a.s. Žiar nad Hronom, Sloval, s.r.o. Žiar nad Hronom, Sapa Profily a.s. Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, Kosit, a.s., Košice, FeCuPrAl spol. s r.o., Prešov, US Steel Košice, s.r.o. Košice, Kovohuty, a.s. Krompachy a mnohé iné.

Ponuka pre prax

 • recyklácia úletov z výroby surového železa, z výroby ocele konvertorovaním, z výroby ocele v elektrických oblúkových peciach,
 • recyklácia trosiek z výroby surového železa a oceliarenských trosiek,
 • spracovanie a recyklácia Al sterov,
 • recyklácia úletov z pretavovania medeného šrotu,
 • spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
 • spracovanie a recyklácia odpadu elektrických a elektronických zariadení,
 • materiálová analýza komunálneho odpadu,
 • fyzikálna úprava a triedenie odpadov a materiálov (surovín) a výskum v tejto oblasti,
 • experimentálne testovanie hydrometalurgických, pyrometalurgických a kombinovaných metód spracovania odpadov/druhotných surovín s cieľom získať kovy a iné materiály (zlúčeniny),
 • návrhy technológií na recykláciu a príprava know-how pre spracovateľov odpadov,
 • posudzovanie vo veciach odpadov,
 • odborné konzultácie k otázkam spracovania a recyklácie odpadov,
 • doškoľovanie pracovníkov praxe v oblasti výroby neželezných kovov a spracovania odpadov,
 • príprava odborných štúdií v oblasti recyklácie a výroby neželezných kovov,
 • realizácia prvkových a fázových analýz surovín a celková charakterizácia vstupných materiálov, medziproduktov a produktov spracovania.

Kontakt:

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"