CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

Docent, Riaditeľ ÚRT

Pracovisko: Hlavná budova, A-blok, 4. poschodie, č.d. A427

Tel: (+421) 055 / 602 24 28

Email: dusan.orac@tuke.sk

Orcid ID: 0000-0003-0392-8544

Web of Science ResearcherID: AAI-1686-2019

Životopis

2021 – súčasnosť

Riaditeľ ústavu
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice

2014 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2009 – 2014

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2007 – 2010

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2002 – 2007

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

1994 – 2002

Gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

Vedecké ukazovatele

 • Web of Science:
  • h-index = 7
  • počet publikácií: 16
  • počet citácií: 374
 • SCOPUS:
  • h-index = 8
  • počet publikácií: 25
  • počet citácií: 483

Medzinárodné projekty

 • Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme: H2020-SC5-2016-OneStageB, člen riešiteľského kolektívu, 2016 – 2020.
 • Solutions for lithium ion battery waste – development and optimization of progressive metallurgical method, Deutscher Akademischer Austauschdienst
  a MŠVVaŠ SR, člen riešiteľského kolektívu, rok 2019 – 2020.
 • ReCoMet – Research Cooperation Metal Recycling, funded by BMBF (Federal Ministery of Education and Research) call within the framework of the Federal Government’s Strategy for the Internationalization of Science and Research in the funding program “Establishment and Expansion of Joint Research Structures in Europe”, člen riešiteľského kolektívu, 2015 – 2017.
 • Recycling of printed circuit boards from used consumer equipment, Deutscher Akademischer Austauschdienst a MŠVVaŠ SR, člen riešiteľského kolektívu, rok 2015.
 • Treatment of printed circuit boards, Deutscher Akademischer Austauschdienst
  a MŠVVaŠ SR, člen riešiteľského kolektívu, rok 2012.

Domáce projekty

 • UNIVNET – Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti, člen riešiteľského kolektívu, 2020 – 2022.
 • Materiálová recyklácia lítiových akumulátorov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) VEGA 1/0556/20, zodpovedný riešiteľ, trvanie 2020 – 2022,
 • Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených na TUKE, Aktivita 7: CHROMIC - E4EE, Kód projektu: 313011W554, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2020 – 2022.
 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova, RECWAZ (APVV-14-0591), člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2015 – 2019.
 • Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) VEGA 1/0724/17, zodpovedný riešiteľ, trvanie 2017 – 2019.
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14, zástupca vedúceho projektu, trvanie 2014 – 2016.
 • Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), 1/0123/11, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2011 – 2013.
 • Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0087/08, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2008 – 2010.
 • Získavanie využiteľných zložiek efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka – hliníkových sterov, APVV-20-013405 (doba trvania 2006 – 2009), riešiteľom
  2008 – 2009.

Pedagogické aktivity

Bakalárske štúdium

 • Recyklačné procesy, bakalárske štúdium, 2. roč.
 • Recyklačné technológie, bakalárske štúdium, 2. roč.
 • Teória recyklačných procesov, bakalárske štúdium, 2. roč.
 • Druhotné suroviny a odpady, bakalárske štúdium, 3. roč.

Inžinierske štúdium

 • Hydrometalurgické procesy, inžinierske štúdium, 1. roč.
 • Ušľachtilé a vzácne kovy, inžinierske štúdium, 1. roč.
 • Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov, inžinierske štúdium, 2. roč.

Doktorandské štúdium

 • Progresívne metódy spracovania odpadov ušľachtilých a vzácnych kovov

Zahraničné pobyty

 • Výmenný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko, 26.09. – 11.10. 2019.
 • Výskumný pobyt, project ReCoMet – Research Cooperation Metal Recycling, RWTH Aachen University, október 2016.
 • Výmenný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko, 19.10. – 18.11. 2015.
 • Výmenný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko, 01.10 – 31.10 2012.
 • ERASMUS – Mobilita učiteľov za účelom výučby, National Technical University of Athens/School of Mining and Metallurgical Engineering, Atény, Grécko, 06. – 17. 09. 2010.
 • WISE – TC 2 – Substance Cycle Waste Management, 09. – 14. 04. 2008, Monschau, Germany.

Semináre a kurzy

 • Introduction to Hydrometallurgy, 14. – 15. apríl, 21. – 22 apríl 2021, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway and Delft University of Technology, Delft ,Netherlands, EIT Raw Materials
 • Advanced Course in Hydrometallurgy - HSC Sim, 11. – 12. november 2021, Metso Outotec Finland, Aalto University Finland, EIT Raw Materials
 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky
 • WISE – TC 2 - Substance Cycle waste management, 09. – 14. March 2008, Monschau, Germany.

Ocenenia

 • TOP 2018, 3. miesto v kategórii: „Progresívna idea“
 • EKO 2011, 3. miesto v národnom kole v kategórií: „Organizácie a zamestnanci organizácií“
 • Najlepšia doktorandská práca v rámci „Týždňa vedy na Slovensku v roku 2008“ na Technickej univerzite v Košiciach.

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • Podpredseda občianského združenia Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, od roku 2022
 • Predseda občianského združenia Košický banícky a hutnícky spolok, od roku 2020
 • Predseda občianského združenia Slovenská železná cesta, od roku 2019
 • WASTE – Secondary Raw Materials 5, medzinárorná konferencia, Liptovský Ján, jún 2013, Slovenská republika
 • 6th International Conference Kammel´s Quo Vadis Hydrometallurgy 6, Herlany, jún 2012, Slovenská republika - člen ogranizačného výboru
 • 5th International Conference Kammel’s Quo Vadis Hydrometallurgy 5, Herľany, máj 2008, Slovenská republika – člen organizačného výboru
 • Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov, Medzinárodná konferencia, 21. – 24. apríl 2009, Sklené Teplice, Slovenská republika - člen organizačného výboru
 • Cechovácia KNKaSO - trvalý člen organizačného výboru a aktívna účasť ako Slávne vysoké a neomylné prezídium (od 2007 po súčasnosť)

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

dátum aktualizácie údajov: 7.7.2022

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"