CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Ocenenia ÚRT

MENO SÚŤAŽ UMIESTNENIE
Ing. Michaela Ružičková TOP študentská práca Deutsche Telekom Systems 1. miesto v kategórii Industry
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. Udelenie Veľkej medaily svätého Gorazda Ocenenie
Ing. Vladimír Marcinov TOP študentská práca Deutsche Telekom Systems 1. miesto v kategórii Industry
Ing. Simona Dóciová TOP 2019 1. miesto v kategórii Študentská práca
Ing. Olívia Kačalová TOP 2018 1. miesto v kategórii Študentská práca
doc. Ing. Dušan Oráč, Phd. TOP 2018 3. miesto v kategórii Progresívna idea
Ing. Vladimír Dzuro TOP 2017 1. miesto v kategórii Študentská práca
Ing. Marek Matiscsák TOP 2017 3. miesto v kategórii Študentská práca
Ing. Anna Kochmanová Celouniverzitná súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu Diplom
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. Medaila ministra hospodárstva za pracovnú vernosť medaila
David Ruessmann TOP 2016 1. miesto v kategórii Progresívna idea
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. TOP 2016 2. miesto v kategórii Progresívna idea
Ing. Patrik Kuruc TOP 2016 1. miesto v kategórii Študentská práca
Bc. Alexandra Demková TOP 2015 2. miesto v kategórii Študentská práca
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
Literárny fond Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013
Ing. Simona Sobeková - Foľtová TOP 2014 1.miesto v kategórii Študentská práca
LSPO TOP 2014 2. miesto v kategórii Environmentálna technológia
KNKaSO Zlatý mravec 2013 Cena v kategórii Inovatívne riešenia
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. Literárny fond Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo
prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., Dr.h.c. Cena MŠVVŠ SR za vedu a techniku 2013 1. cena
Jana Černická Ekológia a environmentalistika Študentská vedecká konferencia vo Zvolene 23.5.2013 2. miesto
Ing. Kočišová Lívia Technika ochrany prostredia TOP 2012 3.miesto
Bc. Vrábľová Nikola Ekológia a environmentalistika Študentská vedecká konferencia vo Zvolene 24.5.2012 2. miesto
Bc. Vrábľová Nikola METALURGIA 2012 1. miesto v sekcii Environmentalistika
Bc. Palenčár Marek METALURGIA 2012 1. miesto v sekcii Hutníctvo kovov
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. Týždeň vedy a techniky na Slovensku Osobnosť vedy a techniky za rok 2011
prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., Dr.h.c. Pamätná medaila T.Töröka Maďarskej spektroskopickej spoločnosti 2011
Oráč, Havlík, Kukurugya, Takáčová EKO 2011 3. miesto v kategórii Organizácie a zamestnanci organizácii
Ing. NOVICKÝ Marián Technika ochrany prostredia TOP 2011 1. miesto v kategórii: Študentská práca
Ing. GUMAN Ján Technika ochrany prostredia TOP 2011 2. miesto v kategórii: Študentská práca
Bc.KURILEC Marek METALURGIA 2011 Cena Ronalda Kammela za najlepší vedecký prínos práce
MARCIŠOVÁ Stanislava METALURGIA 2011 Cena pre najúspešnejšieho študenta Bc.štúdia
Bc. JAJČIŠINOVÁ Jana METALURGIA 2011 Cena pre najúspešnejšieho študenta 1. ročníka Ing. štúdia
Bc. NOVICKÝ Marián METALURGIA 2011 3. miesto v sekcii: Environmentalistika
Bc. PIROŠKOVÁ Jana METALURGIA 2011 Cena Ronalda Kammela za najlepšiu prácu poslúchača špecializácie: Hutníctvo neželezných kovov
MARUŠKINOVÁ Gréta METALURGIA 2011 Cena pre najúspešnejšieho študenta Bc. štúdia
Bc. GUMAN Ján METALURGIA 2011 2. miesto v sekcii I: Hutníctvo kovov
prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. Medaila Mikuláša Konkoly-Thege za významný prínos k rozvoju spektroskopie na Slovensku a vo svete 2010
Ing. PETRÁNIKOVÁ Martina ERASMUS študent roku 2010 1. miesto za najlepšiu esej Erasmus mobility roku 2009/2010
KOCHMANOVÁ Anna TOP 2010 1. miesto v kategórii Študentská práca
VINDT Tomáš Ekológia a environmentalistika - 7. kolo Študentskej vedeckej konferencie vo Zvolene 24.5.2010 2. miesto v kategórií Práce študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia
PENCÁK Vladimír Ekológia a environmentalistika - 7. kolo Študentskej vedeckej konferencie vo Zvolene 24.5.2010 3. miesto v kategórií Práce študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia
Ing. Eva Turócziová EKO 2009 1. miesto v národnom a medzinárodnom kole
Bc. PODRACKÝ Juraj: METALURGIA 2009 3. miesto v sekcii IV. Environmentalistika
Bc. KOCHMANOVÁ Anna METALURGIA 2009 cena pre najúspešnejšieho študenta 1. ročníka Ing. štúdia
Bc. PENCÁK Vladimír METALURGIA 2009 Cena Rolanda Kammela za najlepší vedecký prínos práce
PIROŠKOVÁ Jana METALURGIA 2009 cena najúspešnejšieho študenta Bc. štúdia
Bc. KARŠKOVÁ Katarína METALURGIA 2009 Cena Rolanda Kammela pre najlepšiu prácu poslucháča špecializácie Hutníctvo neželezných kovov
doc. Ing. MIŠKUFOVÁ Andrea, PhD. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 2008
Ing. Dušan Oráč Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu Najlepšie hodnotená práca z pohľadu dizajnu
Ing. MRÁŽIKOVÁ Anna ALTRAN ENGINNERING ACADEMY Jedna z najlepších prác v strednej a východnej Európe
prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. Ústav chemických vied PF UPJŠ 2008 Strieborná medaila
Ing. BOBÁKOVÁ Andrea TOP 2008 1. miesto
Ing. TROJANOVÁ Emília TOP 2008 2. miesto
KNKaSO "ZLATÝ MRAVEC" Cena odpadového hospodárstva
Ing. OROS Patrik EKO 2007 1. miesto
Ing. HORVÁTHOVÁ Hedviga EKO 2007 3. miesto
doc. Ing. MIŠKUFOVÁ Andrea, PhD. SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE 7TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE SOCIETAS HUMBOLDTIANA POLONORUM najlepší poster konferencie
Ing. ZAJACOVÁ Mária TOP 2007 1. miesto
Ing. ORÁČ Dušan TOP 2007 4. miesto
doc. Ing. Natália Pliešovská, CSc. SCHS 2006 Zlatá medaila
Ing. SEDLÁKOVÁ Zuzana EKO 2005 1. miesto
Ing. TURSKÁ Svetlana TOP 2005 1. miesto
Ing. ČERNÝ Ľubomír TOP 2004 3. miesto

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"