CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Fond R. Kammela, n.f.

Neinvestičný fond - Fond R. Kammela, n.f., bol založený na pôde Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v januári 2003 transformáciou z Nadácie R. Kammela ktorá bola založená v roku 1996 v spolupráci s viacerými subjektami Spolkovej republiky Nemecko. Je zriadený na všeobecne prospešné ciele, najmä za účelom rozvoja vzdelávacieho procesu a vedecko-výskumnej činnosti Hutníckej fakulty TU v Košiciach.

S hlbokým smútkom oznamujeme, že doživotný čestný predseda Fondu R.Kammela, n.f. a jeho spoluzakladateľ Prof. Dr. Dr.h.c.(mult) Roland Kammel dňa 17. 1. 2009 zomrel vo veku 84 rokov

PDF nekrolog download: SK, EN

Podpora a aktivity fondu:

Fond poskytuje finančnú alebo materiálnu podporu poslucháčom graduálneho a postgraduálneho štúdia prostredníctvom priamych mesačných alebo jednorázových príspevkov na podporu štúdia a vedeckej činnosti, ďalej jednorázových príspevkov na študentské akcie, oceňovanie výsledkov študentskej vedeckej činnosti, koncových prémií pri ukončení štúdia, ocenenie obzvlášť významných výsledkov a pod.

Ďalšou aktivitou fondu je podpora činnosti poslucháčov graduálneho a postgraduálneho štúdia HF TU v Košiciach, prostredníctvom príspevkov na pedagogický proces.

Ďalšou aktivitou fondu je podpora činnosti poslucháčov graduálneho a postgraduálneho štúdia HF TU v Košiciach, prostredníctvom príspevkov na pedagogický proces.

Významnou formou aktivít Neinvestičného fondu R. Kammela je organizácia vedeckých konferencií a seminárov, zameraných na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť a zároveň vydávanie a distribúcia vedeckých publikácií a učebných textov.

Od tohto roku je možné opäť poukázať na fond 2% z dane. Získané finančné prostriedky budú slúžiť na podporu štúdia, vedy a výskumu v oblasti spracovania odpadov.

Viac informácií získate na stránke: www.censo.fmmr.tuke.sk

Všetci záujemcovia sa môžu uchádzať o získanie príspevku Fondu R. Kammela, n.f. priebežne, cestou konkurzného pokračovania.

Formulár na získanie príspevku

Potvrdenie notárskej komory o určenej právnickej osobe

Výročné správy Fondu R. Kammela, n.f.

Fond je otvorený nielen pre uchádzačov o príspevok, ale aj pre potenciálnych prispievateľov, vrátane zahraničných.

Všetky formy príspevku do fondu, či už finančné alebo materiálne, sú predmetom individuálnej zmluvy so špecifikovanými podmienkami.

Bližšie informácie o formách podpory nadácie získate tak isto na kontaktnej adrese:

Fond R. Kammela, n.f.
Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9/A
042 00 Košice
E-mail: tomas.havlik@tuke.sk
Tel.:(+421 55) 602 24 12

Číslo účtu: 000000-0442301572/0900
IBAN: SK2709000000000442301572
BIC: GIBASKBX

alebo osobne:
Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ústav recyklačných technológií
Letná 9/A
042 00 Košice

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"