CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Vedecká spolupráca v recyklácii kovov (ReCoMet)

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Akronym: ReCoMet

Anotácia: Od novembra 2015 Nemecké federálne ministerstvo vzdelávania a výskumu (BMBF) dotuje dvojročný projekt vedeckej spolupráce v oblasti recyklácie kovov (ReCoMet). Tento projekt riešia dve vysoko uznávané vedeckovýskumné inštitúcie Department of Processing and Recycling (I.A.R.), RWTH Aachen University, Nemecko a Ústav recyklačných technológií Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Projekt sa rieši v podobe infraštruktúrneho a strategického networkingus cieľom koncentrácie vedomostí na poli získavania kovov z chudobných surovín.

Výsledkom spolupráce bude okrem iného technická štúdia s pracovným názvom “Recyklácia kovov: Možnosti a prekážky“. V štúdii budú zahrnuté spoločné znalosti a vedomosti oboch pracovísk nadobudnuté počas riešenias cieľom identifikácie medzier vo výskume na poli recyklácie kovov. Zároveň sa realizujú spoločné pracovné stretnutia, konferencie a semináre členov oboch inštitúcií a priemyselných partnerov oboch krajín, zaujímajúcich sa o takúto spoluprácu.

Tento projekt je financovaný Nemeckým federálnym ministerstvo vzdelávania a výskumu, číslo 01DS15023. Tento príspevok je duševným vlastníctvom riešiteľov uvedeného projektu.

ReCoMet

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT