CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Postrehy z workshopu "Digital Teching Competencies" v Slovinsku.

doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.

docent na Ústave recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie.

Mobilita a študijné pobyty pedagógov sú veľmi vítanou a významnou príležitosťou ako  zvýšiť kvalitu vysokoškolskej výučby. Ponúkajú tiež možnosť nadviazať nové kontakty a vymieňať si pedagogické skúsenosti.

Z toho dôvodu som v auguste reagovala na výzvu zverejnenú EIT Regionálnym HUB centrom pre nerastné suroviny v Košiciach.  Podarilo sa, a v septembri som sa ako jediná zástupkyňa Fakulty  materiálov, metalurgie a recyklácie  spolu s kolegami z fakulty BERG zúčastnila dvojdňového workshopu, ktorý sa konal v Ľubľane v Slovinsku. Workshop bol určený pre pedagógov, ktorí  vyučujú  predmety zamerané na ťažbu, úpravu a spracovanie  nerastných surovín a jeho cieľom bolo ukázať, že pomocou digitálnych technológií je možné vyučovanie týchto predmetov posunúť na vyššiu úroveň.

Workshopu sa zúčastnili aj pedagógovia zo Španielska, Srbska, Albánska a Slovinka. Absolvovaním workshopu som získala  nový, moderný pohľad na súčasné trendy v digitalizácii vyučovacieho procesu v súvislosti s vysokoškolským vzdelávaním pod dohľadom skúsených odborníkov z RWTH Aachenu, Nemecko.  Absolvovala som praktické cvičenia od jednoduchých digitálnych riešení až po zložité systémy zmiešanej reality (MR).   Počas workshopu som si mohla  vymieňať skúsenosti a diskutovať o tom, ako by mohla vyzerať vyučovacia hodina implementovaním  digitálnych nástrojov v procese výučby. Možnosť absolvovať takýto typ workshopu odporúčam aj iným pedagógom nielen technického zamerania.

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"