CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Environmentálne záťaže a ich dopad na životné prostredie.

Na Slovenku sa v súčasnosti nachádza viac než 2000 environmentálnych záťaží (EZ), z ktorých 185 vzniklo ťažbou rúd alebo skládkovaním odpadov z priemyslu. Jednou z nich je aj EZ skládky lúženca v Seredi.

Skládka patrí medzi EZ s vysokou prioritou riešenia. Z toho dôvodu vzniklo aj občianske združenie a následne petícia „Z čiernej na zelenú“, v ktorej občania zasiahnutých miest žiadajú ministerstvo ŽP SR, aby začalo konať a riešiť environmentálne záťaže, ktoré súvisia s bývalou niklovou hutou v Seredi. Sanáciou skládky by sa tak minimalizovalo množstvo už skládkovaného odpadu. Následne by došlo k zvýšeniu kvality životného prostredia a ľudského života, čo je aj cieľom obehového hospodárstva EÚ. S tematikou spracovania odpadov z environmentálnych záťaží sa zaoberá aj Ústav recyklačných technológií na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Inovatívne hydrometalurgické procesy získavania kovov z EZ boli riešené v rámci viacerých bakalárskych a diplomových prác a prezentované na viacerých medzinárodných konferenciách s pozitívnymi ohlasmi vo vedeckej aj priemyselnej sfére.

zciernejnazelenu.sk

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"