CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Stretnutie so zástupcami spoločností Zinkoza, a.s. a Kovohuty, a.s.

V marci tohto roku sa v Krompachoch uskutočnilo partnerské stretnutie medzi zástupcami Ústavu recyklačných technológii, FMMR TUKE (doc. Ing. Dušan Oráč, Phd., prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., Ing. Tomáš, Vindt, PhD., Ing. Jana Pirošková, PhD. a doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.) a zástupcami spoločnosti Kovohuty, a.s. (Ing. Erich Štefanský, Ing. Kristína Gregová, Ing. František Ziolkovský a Ing. Rastislav Lacko) a spoločnosti Zinkoza, a.s. (Ing. Jozef Perháč, PhD.), ktorého cieľom bolo rokovať o návrhu Rámcovej zmluvy pre spoluprácu.

Riaditeľom Ústavu recyklačných technológií doc. Ing. Dušanom Oráčom, PhD. boli oslovené obe firmy o spoluprácu pri riešení budúcich projektov a o podpore možnosti zapojenia študentov do výskumu a vývoja pre prax formou riešenia záverečných prác, možných praxi, stáži a exkurzií. Po pracovnom stretnutí sa uskutočnila exkurzia v spoločnosti Zinkoza, a.s., kde nám boli postupne vysvetlené jednotlivé operácie procesu pozinkovania.

FMMR, ÚRT vyjadruje vďaku za dlhoročnú spoluprácu ako aj uskutočnené pracovné stretnutie spojené s prehliadkou závodu riaditeľovi spoločnosti Zinkoza, a.s. Ing. Jozefovi Perháčovi, PhD. a riaditeľovi Ing. Erichovi Štefanskému zo spoločnosti Kovohuty, a.s., Krompachy.

Autorka: doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"