CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti konferenciu Modern Metallurgy, s podnázvom Iron and Steelmaking 2023, ktorú v roku 2023 organizuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, Ústav metalurgie v spolupráci s Ústavom recyklačných technológií. Konferencia sa uskutoční v dňoch 27.9 – 29.9.2023 v HOTELI YASMIN**** v Košiciach.

https://ohaz.umet.fmmr.tuke.sk/iasm2023/index.html

Ide o tradične každoročne organizovanú slovensko-poľsko-českú konferenciu, kde ďalšími partnermi sú VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově technologická, Katedra metalurgie a slévárenství a PolitechnikaŚląska, InstytutTechnologii Metali.

    Sekcie konferencie:
  1. Výroba surového železa a ocele
  2. Zlievarenstvo, neželezné a nekovové materiály
  3. Simulácie procesov
  4. Recyklácia odpadov z metalurgických procesov
  5. Energetické premeny v priemysle
  6. Dekarbonizácia metalurgických procesov, ich plánovanie a stratégie

Budeme nesmierne poctení, ak sa konferencie Modern Metallurgy - „Iron and Steelmaking 2023“, zúčastníte a súčasne nám pomôžete spropagovať našu konferenciu v rámci vašej komunity. Už tradične sa jedná o stretnutie odborníkov vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj zástupcov priemyselnej praxe. V rámci konferencie je možné sa oboznámiť s najnovšími trendmi v oblasti výroby železa, ocele, neželezných a nekovových materiálov, ale aj oblastí energetických premien v priemysle. Tento ročník je rozšírený o nové, rovnako atraktívne oblasti, týkajúce recyklácie odpadov z metalurgických procesov a tiež dekarbonizácie metalurgických procesov, ich plánovanie a stratégie. Konferencia Modern Metallurgy - „Iron and Steelmaking 2023“, ponúka okrem svojej vysokej odbornej úrovne priestor pre vzájomné prepojenie vedeckej komunity s odbornou praxou a je príležitosťou na utužovanie vzťahov a spolupráce medzi univerzitami a priemyselnými partnermi.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný výbor konferencie Modern Metallurgy - „Iron and Steelmaking 2023“

Plagát

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"