CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Deň otvorených dverí na ÚRT

Dňa 28.11.2017 sa opätovne otvorili dvere Ústavu recyklačných technológií, tentoraz pre žiakov 6. A triedy ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom. Program pre žiakov pripravili naši kolegovia RNDr. Silvia Demčáková, PhD. a Ing. Jakub Klimko. Súčasný trend smeruje k neustále zvyšujúcemu sa environmentálnemu povedomiu žiakov základných a študentov stredných škôl a ÚRT chce tomuto trendu aktívne napomáhať. Už v minulosti sme navštívili materské a základné školy a presvedčili sme sa, že vedomosti žiakov v správnom triedení komunálnych odpadov často prevyšujú aj vedomosti rodičov a iných dospelákov.

Žiaci prejavili veľký záujem o spracovanie a materiálovú recykláciu odpadov. Obzvlášť ich zaujalo spracovanie elektroodpadov a tak sa prišli poobzerať priamo do našich laboratórií na Ústave recyklačných technológii FMMR TUKE.

Hneď v úvode návštevy sa pod vedením Silvii Demčákovej zúčastnili krátkeho semináru o dôležitosti separácie a žiaci sa nedali zahanbiť. Reagovali rýchlymi a bezchybnými odpoveďami.

Potom sa žiaci presunuli ku Jakubovi Klimkovi do laboratória hydrometalurgických procesov na Oddelení spracovania odpadov, kde sa žiaci už priamo oboznámili s možnosťami spracovania elektroodpadov.

Nazreli sme do vnútra osobného počítača, mobilného telefónu a vysvetlili sme si dôležitosť demontáže a triedenia zložiek obsiahnutých v elektronike. Aj napriek tomu, že žiakov 6. ročníka čaká chémia až o 2 roky, opäť milo prekvapili, keď vedeli vymenovať väčšinu kovov nachádzajúcich sa v tejto vzácnej druhotnej surovine. Nasledovala ukážka, ako sa za pomoci kyselín prevádzajú kovy do roztokov a taktiež možnosti opätovného získavania kovov zo vzniknutých roztokov pomocou kryštalizácie, cementácie a elektrolýzy.

Naviac sa deti oboznámili s možnosťami spracovania aj priemyselných odpadov a potom sa už presunuli na Oddelenia environmentálnej analýzy. Tu si deti vyskúšali experiment slonej pasty a čo to o chemických analýzach im vysvetlila doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.

Vzhľadom na výborne vedomosti a záujem v environmentálnej oblasti boli žiaci aj so svojimi učiteľkami slávnostne prijatí do Environmentálneho cechu skokom cez kožu a získali glejt, ktorý im potvrdil postavenie “Učeň cechu environmentálneho”

Úplná fotodokumentácia je prístupná na našom Facebooku: Ústav recyklačných technológií, FMMR TUKE

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"