CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Katarína Pauerová

Doktorand

Pracovisko: Hlavná budova, A-blok, 4. poschodie, č.d. 419

Tel: (+421) 055 / 602 24 04

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

Email: katarina.pauerova@tuke.sk

Orcid ID: 0000-0002-8383-1904

2015
súčasnosť

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných procesov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2013
2015

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2010
2013

Bakalárske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2005
2009

Stredná priemyselná škola Dopravná, Hlavná 113, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce projekty

  • Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania
    VEGA 1/0442/17
  • Štúdium zhodnocovania odpadov obsahujúcich zinok VEGA 1/0641/20

Pedagogické aktivity

  • Spracovanie priemyselného odpadu
  • Spracovanie kovového odpadu
  • Nakladanie s odpadom

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

dátum aktualizácie údajov: 25.11.2022

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"