CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie denných poslucháčov 2. roč. Ing. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na štátnych záverečných skúškach dňa 21. mája 2024 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie
aktualita

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2024

Pozývame Vás na konferenciu "OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2024", ktorá sa uskutoční 10 a 11.6.2024 v Bratislave. V prípade záujmu sa prihláste podľa pokynov uvedených v prihláške.

Pozvánka s programom Záväzná prihláška
aktualita

Prednáška

ÚRT Vás dňa 15.05.2024 o 9:30 v miestnosti IRA, pozýva na odbornú prednášku Erasmus+ outside European Union: „Ghana – exotic experience“, ktorú nám predstaví Dr. Pawel Miśkowiec.

Plagát
aktualita

Zoznam postupujúcich na fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2024

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Zoznam postupujúcich a pokyny
aktualita

Metalurgia 2024 - Ústavné kolo

Všeobecné pokyny k ústavnému kolu študentskej vedeckej odbornej konferencie 2024.

Pokyny
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár doc. RNDr. Márie Heželovej, PhD. a doc. Ing. Dagmar Remeteiovej, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 6. 2. 2024. o 10:00 v miestnosti IRA

Plagát
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár doc. Ing. Pavla Liptaia, PhD. a Ing. Tomáša Vindta, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 31. 1. 2024. o 13:00 v miestnosti IRA

Plagát

Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023

Ing. Katarína Pauverová sa v rámci súťaže Študentská osobnosť Slovenska AKAD.R. 2022/2023 umiestnila na 1. mieste v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.

Diplom
aktualita

Seminár s témou: Ochrana životného prostredia vo výrobnej spoločnosti

ÚRT Vás pozýva na seminár Ing. Martiny Lebeňákovej, ktorý sa uskutoční dňa 18. 12. 2023 o 9:10 v miestnosti IRA na 3. poschodí.

Plagát

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na exkurzii v spoločnosti Danucem Slovensko a.s. Turňa nad Bodvou

Študenti 2. r. Ing sa dňa 27.11.2023 zúčastnili exkurzie v cementárni Danucem Slovensko a.s. V rámci exkurzie študenti videli jednotlivé technologické kroky prípravy alternatívneho paliva a výroby cementu.

Foto2 Foto2
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2023).

Pokyny

Skúsenosti z podujatia Ulysseus - DaNang Education, Research & Innovation Forum v Da Nang vo Vietname.

V dňoch 22.-28.10.2023 sa doc. Ing. Martina Laubertová, PhD. ako účasnička delegácie TUKE, zúčastnila podujatia Ulysseus - DaNang Education, Research & Innovation Forum v Da Nang vo Vietname.

Viac informácií
aktualita

Aktualizovaný program odborných ústavných seminárov v akademickom roku 2023/2024

Ak sa Vám niektoré z tém zapáčili, neváhajte a priďte sa pozriet! Presné dátumy konania seminárov budú priebežne uverejnované na stránke ÚRT.

Semináre
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár RNDr. Michala Vargu, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 26. 10. 2023. o 9:00 v miestnosti IRA

Plagát
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár Ing. Zity Takáčovej, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 9. 10. 2023. o 13:00 v miestnosti IRA

Plagát
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár Ing. Alexandry Kollovej, Ing. Vladimíra Marcinova a Ing. Šimona Nagya, ktorý sa uskutoční dňa 2. 10. 2023. 8:30 v miestnosti IRA

Plagát

Konferencia Modern Metallurgy - „Iron and Steelmaking 2023“

Ide o tradične každoročne organizovanú slovensko-poľsko-českú konferenciu, kde ďalšími partnermi sú VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově technologická, Katedra metalurgie a slévárenství a PolitechnikaŚląska, InstytutTechnologii Metali.

Viac informácií Plagát
aktualita

Poradie poslucháčov na bakalárske štátne skúšky

Dňa 20 júna 2023 o 8:00 hod sa v miestnosti L-9_A327 (IRA) uskutočnia bakalárske štátne skúšky v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov.

Poradie
aktualita

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2023

Konferencia "OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2023", ktorá sa uskutoční 12 a 13.6.2023 v Bratislave už má zverejnený program. V prípade záujmu sa prihláste podľa pokynov uvedených v prihláške.

Pozvánka Prihláška
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie denných poslucháčov 2. roč. Ing. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na on-line štátnych záverečných skúškach dňa 23. mája 2023 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie

Skúsenosti z pracovnej cesty v spoločnosti VITO, UMICORE a AURUBIS v Belgicku.

V dňoch 28. - 30.03.2023 doc. Ing. Martina Laubertová, PhD. a Ing. Zita Takáčová, PhD. absolvovali pracovnú cestu v Belgicku, na ktorej navštívili spoločnosti VITO, AURUBIS a UMICORE.

Viac informácií

Workshop pre žiakov s názvom "Ako recyklovať mobilné telefóny"

Tento workshop bol realizovaný dňa 12.4.2023 na pôde Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. v rámci projektu NEXTGen Steel.

Viac informácií
aktualita

Seminár s témou: Žiarové zinkovanie

ÚRT Vás pozýva na seminár Ing. Petra Strzyža, ktorý sa uskutoční dňa 25. 4. 2023. o 11:00 v miestnosti A404.

Plagát
aktualita

Vyhodnotenie študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2023

Ďakujeme všetkým organizátorom súťaže, členom komisií, priemyselným partnerom, sponzorom a samozrejme študentom. Blahoželáme všetkým oceneným.

Výsledky

Stretnutie so zástupcami spoločností Zinkoza, a.s. a Kovohuty, a.s.

Cieľom stretnutia bolo rokovať o návrhu Rámcovej zmluvy pre spoluprácu o budúcich projektoch a o podpore možnosti zapojenia študentov do výskumu a vývoja pre prax.

Viac
aktualita

Zoznam postupujúcich na fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2023

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Zoznam postupujúcich a pokyny
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár doc. RNDr. Ľubomíra Piknu, PhD., doc. Ing. Pavla Liptaia, PhD. a Ing. Zity Takáčovej, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 20. 3. 2023. o 13:00 v miestnosti IRA

Plagát
aktualita

Metalurgia 2023 - Ústavné kolo

Všeobecné pokyny k ústavnému kolu študentskej vedeckej odbornej konferencie 2023.

Pokyny

Environmentálne záťaže a ich dopad na životné prostredie

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza viac než 2000 environmentálnych záťaží (EZ), z ktorých 185 vzniklo ťažbou rúd alebo skládkovaním odpadov z priemyslu. Jednou z nich je aj EZ skládky lúženca v Seredi.

Viac
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár doc. Ing. Martiny Laubertovej, PhD., Ing. Jany Piroškovej, PhD. a Ing. Jakuba Klimka, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 14. 12. 2022. o 8:30 v miestnosti IRA

Plagát
aktualita

Aktualizovaný program odborných ústavných seminárov v akademickom roku 2022/2023

Ak sa Vám niektoré z tém zapáčili, neváhajte a priďte sa pozriet! Presné dátumy konania seminárov budú priebežne uverejnované na stránke ÚRT a na našom FB profile.

Semináre
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2022).

Pokyny
aktualita

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na exkurzii v spoločnosti KOSIT a.s. v Košiciach

Študenti 1. a 2. r. Ing sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti KOSIT a.s. Košice. Na exkurzii mohli vidieť celý priebeh energetického zhodnocovania zmesového komunálneho odpadu. Taktiež si prezreli separačnú linku na ručné triedenie plastového odpadu a proces mechanickej úpravy veľkoobjemového odpadu.

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na exkurzii v spoločnosti Danucem Slovensko a.s. Turňa nad Bodvou

Študenti 2. r. Ing sa zúčastnili exkurzie v cementárni Danucem Slovensko a.s. V rámci exkurzie študenti videli jednotlivé technologické kroky prípravy vsádzky a výroby cementu.

Foto2

Postrehy z workshopu "Digital Teching Competencies" v Slovinsku.

doc. Ing. Martina Laubertová, PhD., sa zúčastnila workshopu "Digital Teching Competencies" v Slovinsku. Prečítajte si o tomto workshope viac v krátkom článku.

Článok

UNIVNET 2022

Pozývame Vás na konferenciu "INNOVATIVE MACHINES, TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN CIRCULAR ECONOMY ENVIRONMENT", ktorá sa uskutoční 26 až 28.9.2022 v Brne. Viac informácií v prílohe

Pozvánka
aktualita

Poradie poslucháčov na bakalárske štátne skúšky

Dňa 21 júna 2022 o 8:00 hod sa v miestnosti L-9_A327 (IRA) uskutočnia bakalárske štátne skúšky v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov.

Poradie
aktualita

RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Konferencia "RECYKLÁCIA ODPADOV 2022", ktorá sa uskutoční 13 a 14.6.2022 v Bratislave už má zverejnený program. V prípade záujmu sa prihláste podľa pokynov uvedených v prihláške.

Pozvánka Prihláška
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie denných poslucháčov 2. roč. Ing. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na on-line štátnych záverečných skúškach dňa 24. mája 2022 na ÚRT FMMR TUKE

PoradieOkruh otázok na štátne skúšky
aktualita

Zoznam postupujúcich na fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2022

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Zoznam postupujúcich a pokyny
aktualita

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na exkurzii v spoločnosti SCRAPMET, s.r.o. v Kendiciach

Študenti 3. r. Bc. a 1. r. Ing sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti SCRAPMET Kendice. Na exkurzií mohli vidieť rôzne druhy kovového šrotu, postupy jeho úpravy – mobilné nožnice, šréder, magnetickú separáciu, rozpaľovanie koľajníc, demontáž starých vozidiel + odstraňovanie prevádzkových kvapalín.

aktualita

UMENIE SPRÁVNEHO TRIEDENIA ODPADOV

ÚRT Vás pozýva na seminár Ing. Uršuly Pomfyovej, ktory sa uskutoční dňa 29. 03. 2022.

Plagát Ponuka brigády

Udelenie Veľkej medaily svätého Gorazda profesorovi FMMR TUKE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa učiteľov udelil prof. Ing. Tomášovi Havlíkovi, DrSc. Veľkú medailu svätého Gorazda. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenie a udeľujú ho ministri školstva za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.
K získaniu Veľkej medaily srdečne blahoželáme.

Ocenenie
aktualita

Metalurgia 2022 - Ústavné kolo

Všeobecné pokyny k ústavnému kolu študentskej vedeckej odbornej konferencie 2022.

Pokyny
aktualita

RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Pozývame Vás na konferenciu "RECYKLÁCIA ODPADOV 2022", ktorá sa uskutoční 13 a 14.6.2022 v Bratislave. Viac informácií v prílohe.

Pozvánka Prihláška
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2021).

Pokyny
aktualita

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na exkurzii v spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o

Študenti 1. Ing. a 2 Ing. ročníka študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov sa zúčastnili exkurze v spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. ,ktorá sa zaoberá recykláciou opotrebovaných pneumatík v Priemyselnom parku Kechnec. Týmto by som chcel poďakovať zástupcom spoločností, ktorí nám umožnili zrealizovať túto exkurziu a verím, že táto spolupráca medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie a spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. bude aj naďalej pokračovať.

Foto
aktualita

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na exkurzii v spoločnosti EUROCAST Košice, s.r.o.

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach môžu vedomosti ohľadom vzorkovania tuhých materiálov získať na predmete Metodológia vzorkovania v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov. Dnes 5.10.2021 sa študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia zúčastnili exkurzie v spoločnosti EUROCAST Košice s.r.o. na prevádzke Zlievareň 1. Cieľom exkurzie bolo študentov bližšie oboznámiť s praktickými aspektmi výrobnej prevádzky konkrétne so spôsobom odberu a úpravy vzorky z taveniny a s ich naslednou chemickou analýzou.

Týmto by som sa preto chcela poďakovať zástupcom spoločností, ktorí nám umožnili zrealizovať túto exkurziu a verím, že táto spolupráca medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie a spoločnosťou EUROCAST Košice s.r.o. bude aj naďalej pokračovať. Martina Laubertová

Foto 1 Foto 2 Foto 3
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie denných poslucháčov 3. roč. Bc. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na on-line štátnych záverečných skúškach dňa 22. júna 2021 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie a inštrukcie
aktualita

RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

Pozývame Vás na konferenciu "RECYKLÁCIA ODPADOV 2021", ktorá prebehne 14.6.2021 v Bratislave. Viac informácií v prílohe.

Pozvánka Prihláška
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie denných poslucháčov 2. roč. Ing. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na on-line štátnych záverečných skúškach dňa 25. mája 2021 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie a inštrukcieOkruh otázok na štátne skúšky
aktualita

WORKSHOP: Udržateľnosť a logistika odpadov

Dňa 15.4.2021 o 08:50 hod. sa uskutoční online workshop s názvom "Udržateľnosť a logistika odpadov" cez platformu Microsoft Teams. Workshop je organizovaný v spolupráci s Ústavom logistiky a dopravy na fakulte BERG.

Program
aktualita

Vylaďte svoj nápad na Jumpstarter Workshope

EIT Jumpstarter je vlajkový priemyselný predakceleračný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Pomáha inovátorom a podnikateľom vybudovať životaschopný obchodný model okolo ich inovatívnych nápadov na výrobky alebo služby, overiť ich a ak sa ich podnikateľský nápad preukáže ako udržateľný, tím EIT Jumpstarter ich nabáda k registrácii spoločnosti.

EIT JUMPSTARTERWORKSHOP
aktualita

Metalurgia 2021 - fakultné kolo

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Zoznam postupujúcichpokyny

Vymenovanie nového riaditeľa Ústavu recyklačných technológií

Dekanka Fakulty materiálov metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., vymenovala za nového riaditeľa Ústavu recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach doc. Ing. Dušana Oráča, PhD., ktorý v tejto funkcii nahradil prof. Ing. Tomáša Havlika, DrSc. z dôvodu skončenia funkčného obdobia.

Prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc., bol vedúcim Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach od 1. 6. 2000, neskôr po organizačnej zmene a transformácií katedier od 1. 2. 2016 riaditeľom Ústavu recyklačných technológii.

Dekanka ďakuje prof. Havlikovi za jeho doterajšiu prácu vykonanú v prospech ústavu a fakulty a novému riaditeľovi želá veľa úspechov, mnoho tvorivých nápadov a ústavu pod jeho vedením prosperitu a ďalší rozvoj.

aktualita

Metalurgia 2021 - Ústavné kolo

Všeobecné pokyny k ústavnému kolu študentskej vedeckej odbornej konferencie 2021.

Pokyny
aktualita

Gratulujeme novým profesorom FMMR TUKE!

18.11.2020 vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová nových profesorov. Gratulujeme profesorom z FMMR TUKE: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. v odbore Environmentálne inžinierstvo a prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. v odbore Hutníctvo

Facebook
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2020).

Pokyny
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie denných poslucháčov 3. roč. Bc. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na štátnych skúškach dňa 23. juna 2020 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie a inštrukcie
aktualita

CHROMIC Workshop: Materiálová recyklácia odpadov

Ústav recyklačných technológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach organizuje Workshop dňa 26.3.2020, ktorý je zameraný na Materiálovú recykláciu odpadov v rámci projektu H2020 project - CHROMIC a projektu UNIVNET

Pozvánka
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2019).

Pokyny
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár Ing. Jana Piroškovej, PhD. a Ing. Dušana Kleina, ktory sa uskutoční dňa 11. 11. 2019.

Plagát
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár Ing. Ivany Urban Kobialkovej a Ing. Anny Kochmanovej, ktory sa uskutoční dňa 26. 08. 2019.

Plagát
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na prednášku prof. Andréa Moura Bernardes (Universidade Federal Do Rio Grande Do SUL, Escola de Engenharia, Brazília): Brazilian experience on water and wastewater treatment and reuse, ktorá sa uskutoční dňa 19. 06. 2019.

Plagát
aktualita

FMMR na návšteve v Súkromnej SOŠ Hutnícka Železiarne Podbrezová

Viac informácií na našom Facebooku

Facebook
aktualita

RECYKLÁCIA ODPADOV 2019

Pozývame Vás na odborný seminár "RECYKLÁCIA ODPADOV 2019", ktorý sa bude konať 14.6.2019 v Bratislave. Viac informácií v prílohe.

Pozvánka Prihláška Pokyny
aktualita

ÚRT v dvojtýždenníku Podbrezovan!

PODBREZOVAN: Výmena informácií a skúseností formou odborného seminára

Viac
aktualita

Oznam pre študentov!

9.5.2019 dôjde z dôvodu voľných dní k zmene výučby. Vyučovanie bude vo štvrtok prebiehať podľa stredajšieho rozvrhu.

aktualita

Seminár

26.4.2019 (piatok) sa o 13:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_327

Plagát
aktualita

Ústav recyklačných technológií Vás pozýva na prednášky v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus+

Prednáška sa bude konať dňa 16.04.2019 (utorok) o 9:10 hod v miestnosti Interactive recycling auditorium (miestnosť IRA na 3. poschodí Letná 9, blok A).

Plagát
aktualita

Inauguračná prednáška doc. Ing. Jarmily Trpčevskej, CSc.

Zajtra 5.4.2019 sa o 10:00 uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jarmily Trpčevskej, CSc. a doc. Ing. Márie Hagarovej, PhD. Príďte sa pozrieť!

Viac informácií v letáku
aktualita

Odborný seminár

Ústav recyklačných technológií FMMR TUKE a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., Podbrezová organizujú 4. ročník Odborného seminára "Materiálová recyklácia priemyselných odpadov 2019"

Cirkulár Program OS Fotoalbum
aktualita

Metalurgia 2019 - fakultné kolo

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Zoznam postupujúcich študentov a pokyny
aktualita

Seminár

14.3.2019 (štvrtok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_327

Plagát
aktualita

Seminár

ÚRT Vás pozýva na odborný seminár na tému REACH a jeho aplikácie v hutníckom priemysle, ktorý sa bude konať 7.3.2019 o 9:10 v miestnosti 009/PK14. Viac informácií v letáku.

Leták
aktualita

Švok a Metalurgia 2019

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Pokyny pre ústavné kolo


Pokyny pre fakultné kolo
aktualita

Technika ochrany prostredia - TOP2019

Pozvánka na 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP2019, ktorá sa uskutoční 15 až 17 mája 2019 v hoteli PANORAMA RESORT**** na Štrbskom plese

Stránka konferencie
aktualita

ÚRT v Oceli východu: Exkurzia v spoločnosti U.S.Steel Košice z predmetu metodológia vzorkovania

Viac informácií v letáku

Viac
aktualita

Seminár

30.1.2019 (streda) sa o 9:30 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_332

Plagát
aktualita

Studenti 3. Bc SaRO na exkurzii

Exkurzie boli realizované v rámci predmetu Metodológia vzorkovania. Cieľom exkurzii bolo študentov bližšie oboznámiť so spôsobom odberu, úpravy a testovania vzoriek na jednotlivých výrobných prevádzkach. Viac informácií v letáku

Viac Fotoalbum
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2018).

Pokyny
aktualita

Seminár

23.11.2018 (piatok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_332

Plagát
aktualita

OZNAM pre študentov 3. Bc. SaRO

Dňa 15.11.2018 (štvrtok) so začiatkom o 8.30 hod. sa uskutoční exkurzia v U. S. Steel Košice, s.r.o. v rámci predmetu Metodológia vzorkovania.

aktualita

Prednášky Ing. Petra Strzyža
( Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s. )

ÚRT Vás pozýva na seminár o žiarovom zinkovaní, ktorý sa bude konať v stredu 14.11 o 11:00 na Mäsiarskej 74 v Košiciach.

Viac
aktualita

Prednáška: Systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi na Slovensku

Uvedená prednáška sa uskutoční dňa 5.11.2018 v PK19, učebni 029 (I-2)

plagát
aktualita

Cechovácia 2018

Dňa 26.10.2016 sa uskutoční slávnosť CECHOVÁCIA 2018 ÚRT! Viac informácií u našich Ing. študentov 2. ročnika. Tešíme sa na Vás

plagát
aktualita

Seminár

16. 10. 2018 (utorok) sa o 14:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Aktualizovaný katalóg technického vybavenia ÚRT

V prípade záujmu o spoluprácu neváhajte kontaktovať vedenie Ústavu recyklačných technológií.

Slovenská verzia Anglická verzia Kontakt

aktualita

Aktualizovaný program odborných ústavných seminárov v akademickom roku 2018/2019

Ak sa Vám niektoré z tém zapáčili, neváhajte a priďte sa pozriet! Presné dátumy konania seminárov budú priebežne uverejnované na stránke ÚRT a na našom FB profile.

Semináre Facebook
aktualita

Privítanie prvákov 1.Bc. študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov FMMR TUKE dňa 24.9.2018

Milí študenti, prajeme Vám veľa šťastia a úspechov v štúdiu. Kolektív ÚRT.

Fotoalbum
aktualita

Techika ochrany prostredia - TOP 2018

Aj 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Technika ochrany prostredia – TOP dopadol pre ÚRT úspešne. 3. miesto v kategórií progresívna idea získal doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. a prvé miesto v kategórií študentská práca získala naša absolventka Ing. Olívia Kačalová.

Fotoalbum Viac Ocenenia
aktualita

Odborná konferencia ŽP VVC 2018

Pri príležitosti desiateho výročia založenia spoločnosti ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s., Ing. Vladimíra Sotáka, konala Odborná konferencia ŽP VVC 2018, na ktorej nechýbali ani predstavitelia ÚRT.

Viac
aktualita

Salamandrové dni v Banskej Štiavnici - 2018

Aj tento rok sa FMMR zúčastnilo na Salamandrovom sprievode v Banskej Štiavnici, ktorý sa konal 7.9.2018. Pozrite sa na priebeh události vo fotoalbume a ak sa Vám událosť páči, radi Vás privítame na události budúci rok v rovnakom čase.

Fotoalbum
aktualita

Seminár

25. 06. 2018 (utorok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Seminár

21. 06. 2018 (štvrtok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie poslucháčov 3. roč. Bc. štúdia študijného programu SaRO na ŠZS dňa 18.6.2018 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie (pdf) Fotogaléria
aktualita

Technika ochrany prostredia - TOP2018

Pozvánka na 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP2018, ktorá sa uskutoční 19 až 21 septembra 2018 v hoteli PANORAMA RESORT**** na Štrbskom plese

Stránka konferencie
aktualita

Seminár

23. 05. 2018 (streda) sa o 13:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_322

Plagát
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie poslucháčov 2. roč. Ing. štúdia študijného programu SaRO na ŠZS dňa 22. mája 2018 na ÚRT FMMR TUKE

Poradie (pdf) Fotogaléria
aktualita

Steelmaking slags recycling in the H2020 project – CHROMIC

Ústav recyklačných technológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach organizuje Workshop dňa 17.5.2018, ktorý je zameraný na Steelmaking slags recycling in the H2020 project - CHROMIC.

Pozvánka Program Fotogaléria
aktualita

Ústav recyklačných technológií Vás pozýva na prednášky v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus+

Prednáška sa bude konať dňa 26.04.2018 (štvrtok) o 10:00 hod. V miestnosti č. d. 435

Plagát Fotogaléria
aktualita

Seminár

24. 04. 2018 (utorok) sa o 13:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_322

Plagát
aktualita

Metalurgia 2018 - fakultné kolo

Všeobecné pokyny týkajúce sa študentskej vedeckej odbornej konferencie

Zoznam postupujúcich študentov a pokyny
aktualita

Seminár

dňa 26.3.2018 (pondelok) sa o 13:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

3. ročník Odborného seminára "Materiálová recyklácia priemyselných odpadov"

Dňa 20.- 21.3.2018 sa uskutočnil 3. ročník Odborného seminára "Materiálová recyklácia priemyselných odpadov", v Hoteli Stupka, Tále, Horná Lehota.

Viac Program
aktualita

Erasmus+

Študenti študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov na FMMR TUKE v súčasnosti nachádzajú na študijnom pobyte v Srbsku v rámci programu Erasmus+ .

Viac
aktualita

Odborný seminár

Ústav recyklačných technológií FMMR TUKE a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., Podbrezová organizujú 3. ročník Odborného seminára "Materiálová recyklácia priemyselných odpadov"

Cirkulár
aktualita

Seminár

Dňa 14.2.2018 o 9,00 hod sa na dekanáte FMMR uskutoční seminár osobných skúsenosti naších študentov a pedagógov s výmennými pobytmi Erasmus

Plagát
aktualita

Seminár

dňa 31.1.2018 (streda) sa o 10:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Doktorandka ÚRT Martina Dudová sa stala víťazkou súťaže Podnikateľka Slovenska 2017!

„NAVIA je mojou srdcovou záležitosťou. Robím to, čo ma baví a zákazníci to aj cítia. V práci je láska, potešenie a skĺbenie získaných vedomostí z oblasti chémie na fakulte,“.

Viac na stránke FMMR
aktualita

František Baran
*8.5.1963 ✝ 19.1.2018

So zármutkom Vám oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe navždy opustil pán František Baran, ktorý na Ústave recyklačných technológií pracoval na pozícii remeselníka výskumu a vývoja od roku 2015. Parte

aktualita

Náš absolvent prerazil na Taiwane s gelatom

"Musím priznať, že asi 8 či 9 semestrov rôznych chémií na vysokej škole od organickej po analytickú mi prišlo celkom vhod."

Viac
aktualita

Seminár

dňa 19.12.2017 (utorok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Prednáška na tému „Intoxikácie z pohľadu klinického pracovného lekárstva”

V utorok 12.12.2017 nás navštívi doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. z kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Prídte sa pozrieť!

Viac Foto z prednášky č. 1 Foto z prednášky č. 2
aktualita

Deň otvorených dverí na ÚRT!

28.11.2017 nás navštívili žiaci 6.A triedy ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

Viac
aktualita

Prednášky Ing. Petra Strzyža
( Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s. )

ÚRT Vás pozýva na zaujímavú prednášku na tému "Technológia žiarového zinkovania"

Viac
aktualita

Obhajoby záverečného semestrálneho projektu

Všeobecné pokyny obhajoby z predmetov "bakalársky projekt" a "diplomové praktikum" (zimný semester 2017).

Pokyny
aktualita

Výzva pre študentov - Erasmus+ mimo EÚ na akademický rok 2017/2018 - Srbsko

Neprehliadnite aktuálnu výzvu na Erazmus+

Viac informácií
aktualita

Ocenenia za najlepšie študentské práce na medzinárodnej konferencii TOP 2017

Naši čerství absolventi Ing. Vladimír Dzuro a Ing. Marek Matiscsák boli ocenený na konferencii TOP 2017.

Viac Ocenenia ÚRT
aktualita

Prednášky prof. Thomasa Pretza(RWTH Aachen, Nemecko)

ÚRT Vás pozýva na prednášky prof. Thomasa Pretza na tému Mechanical Biological Treatment (MBT) of Municipal Solid Waste (MSW)
3. až 5. 10. 2017 od 9:10 do 12:00 v 423

Viac
aktualita

Témy Ing. prác 2017/2018

Zverejnili sme témy záverečných diplomových prác pre Ing. štúdium

Viac
aktualita

Prednáška v rámci ERASMUS+

Dňa 13.09.2017 sa na ÚRT, FMMR uskutočnila prednáška Dr. Bora Derina z Istanbulskej technickej univerzity, Turecko.

Viac
aktualita

Spolupráca

Ústav recyklačných technológií je mentorom environmentálneho projektu pre školy - Alino.

Viac o Alinovi
aktualita

Prednáška

Ústav recyklačných technológií na FMMR TUKE Vás pozýva na odbornú prednášku v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus+ prednášajúci: Dr. Bora Derin z Istambulskej technickej univerzity, Turecko

Plagát
aktualita

CHROMIC

effiCient mineral processing and Hydrometallurgical RecOvery of by-product Metals from low-grade metal contaIning seCondary raw materials

Flyer
aktualita

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS

Termín: 2. a 3. ročník Bc - 6.9.2017
1. ročník Ing - 31.8.2017
Miesto:Počítačová miestnosť FMMR na 4. poschodí.

Viac
aktualita

Seminár

dňa 4.7.2017 (utorok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Seminár

dňa 26.6.2017 (pondelok) sa o 13:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: L9-A_423

Plagát
aktualita

Poradie poslucháčov na Bc. štátne skúšky

Poradie poslucháčov študijného programu SaRO na ŠS Bc. štúdia dňa 20.júna 2017 na ÚRT HF TU

Poradie (pdf)
aktualita

Medzinárodná konferencia Quo Vadis Recycling

Ústav recyklačných technológií organizoval medzinárodnú konferenciu, ktorá sa konala 6. - 9. júna vo Vysokých Tatrách. Viac o konferencii sa dozviete na webstránke. Fotografie budú zverejnené čoskoro.

Stránka konferencie
aktualita

Stretnutie absolventov po 40. rokoch

dňa 28.4.2017 sa uskutočnilo stretnutie absolventov z roku 1977 špecializácie Hutníctvo neželezných kovov.

Viac informácii
aktualita

Témy Bc. prác 2017/2018

Zverejnili sme témy záverečných prác pre Bc. štúdium

Viac
aktualita

Fotky z inžinierskych štátnic

Fotky zo štátnic nájdete v galérii ÚRT.

Galéria
aktualita

ERASMUS +

Dňa 3.4. až 6.4. 2017 sme sa zúčastnili mobility na výučbu v rámci programu Erasmus+ na univerzite Akademia Gorniczo Hutnicza...

Viac
aktualita

Poradie poslucháčov na štátne skúšky

Poradie poslucháčov 2. roč. Ing. štúdia študijného programu SaRO na ŠZS dňa 23. a 24. mája 2017 na ÚRT HF TU

Poradie (pdf)
aktualita

Seminár

dňa 15.5.2017 (pondelok) sa o 9:00 uskutoční odborný seminár ÚRT.
Kde: 423

Plagát
Staršie aktuality

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"